Полезно

Изплащане на щета по гражданска отговорност

Какво е необходимо да знаете при предявяване на претенция по изплащане на щета по полица Гражданска отговорност?

изплащане щета при Гражданска отговорност

Полицата Гражданска отговорност е задължителна за всички собственици на моторни превозни средства. Това е застраховка, която се сключва в полза на трето лице, което е пострадало от причинено от водача на превозното средство действие. Правата на увреденото лице са свързани това да получи обезщетение, което фигурира в застрахователно правната материя като изплащане на щета по гражданска отговорност. Претенцията, която имате право да предявите е насочена към застрахователната компания, която е издала полицата Гражданска отговорност. За да се изплати щета лицата, които са пострадали трябва да представят доказателства, документи и други, които са основание за съответната парична претенция.

В повечето случаи увредените лица наемат адвокати, които събират нужните доказателства и така си осигуряват максималния размер на обезщетението. Малко пострадали знаят, че имат пълно право да следят за информация по отношение на това какво е състоянието на иска за претенция. Но адвокатите, които са наясно, че застрахователя, издал полицата Гражданска отговорност е длъжен да уважи искането ви за компенсиране на нанесените щети, чрез съответното финансово измерение.

За уважаване на финансовата претенция застрахователя уведомява увредената страна за това какви документа следва да бъдат представени във връзка с установяване размера на нанесените щети. Изплащането на щетата си има срок и малко пострадали знаят, че той е в рамките на 15 дни. Така, че ако този срок се протака вашия застрахователен адвокат има пълно основание да изиска писмено обяснение за това.

Ако сте наели адвокат, който да ви представлява пред застрахователната компания, то имайте предвид, че едва ли срока от 15 няма да бъде спазен, тъй като застрахователите са наясно, че адвокатите, които следят за изплащането на щети по Гражданска отговорност са безпощадни в това да бранят интереса на своите клиенти.

Има възможност за удължаване на срока в полза на застрахователя, но това се извършва при по-специален характер на нанесените вреди.