Месец: юни 2015

Полезно

Облик и структури на българския град през античност, средновековие и османски период. Фактори на новото време и промени през възраждането

Култът към водата обуславя строенето на чешми , бани. Павилионния  тип чешми е характерно за източното строителство. Османските бани не

Read More