Стоката като потребителна стойност

 

marketingСтока е всяко нещо което има потребителна стойност. В маркетинга има 4 характеристи формиращи потребителската стойност на стоката: основно предназначение; физическа характеристика; разширена характеристика; лични особености на потребителя.

Стоката има следните основни маркетингови характеристики: оценявана е от  потребителя според ползата; съществува под различна форма; съвкупност от материални и не компоненти; качество определя от степента на полезност.

Стоката е съвкупност от: нужда; потребност; потребителско търсене; размяна; сделки; пазарно място.

Стоките се класифицират така:

  • трайност и материалност на продукта- трайни материални; нетрайни материални; нематериални трайни; нематериални нетрайни.
  • стоки по краен клиент- стоки за лична употреба/ консумативи; случайни стоки; спец.стоки; нови стоки; купувани по принуда/ и стоки с промишлено значение/ М и С и С и М/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>