Полезно

Технология на металотърсачите

Модерните металотърсачи се създават, посредством една от трите основни технологии. Тези три технологии са описани накратко по-долу:

  1. Първата технология е с много ниска честота (VLF). VLF детекторите за метал съдържат два комплекта намотки – нулев предавател и приемник-конвектор. Спиралата на предавателя е тази, чрез която се изпраща електрически ток, за да се създаде магнитно поле, което постоянно се изтласква надолу в земята и след това дърпа назад. Магнитните елементи, намиращи се в устройството си взаимодействат с металните или електропроводими обекти, които срещат по пътя си. Ако се срещне един от двата вида обекти, и се усетят вихрови токове се създава магнитно поле и това е индикатор за наличието на такъв предмет.
  2. Втората технология се отнася до индукцията на импулса (PI). В тази технология се използва единична серпентина, въпреки че понякога, в устройството може да са поставени от две до три намотки. Устройството основно изпраща кратки импулси или импулси на ток през намотките, всяка от които генерира кратко магнитно поле. В края на всеки генериран импулс, подаденото магнитно поле възстановява своята полярност внезапно и след това се свива. Това създава електрически ток, който може да продължи в продължение на много кратък период от време. Електрическият ток, създаден от магнитното поле на разпадането на импулса, известен като отразен импулс, преминава през бобината. Отразеният импулс трае изключително кратък период от време.

3 Третата технология е свързана с честотата на резонатора (BFO). Подобно на VLF технологията, технологията BFO използва две намотки от проводник. Една серпентина присъства в контролната кутия на устройството, а другата се намира в главата за търсене. Бобината, която е в контролната кутия, обикновено е по-малка от тази в главата за търсене. И двете намотки обаче, остават свързани към осцилатора, което изпраща хиляди електрически импулси към него. Радиовълните се създават, когато импулси преминават през намотка от тел и след това се събират чрез приемника, който се намира в контролната кутия.