Полезно

Поилки за едър рогат добитък – какво е нужно да знаете

Поилки за едър рогат добитък – какво е нужно да знаетеНепрекъснатото поене на добитъка в една млечна ферма е едно от основните условия за рентабилно млекопроизводство. Голяма част от кравефермите в България се снабдяват с модерни механични и автоматични поилки от утвърдени доставчици на агро техника и оборудване. Ако ви е нужно качествено оборудване за поене на едър рогат добитък, обезателно посетете сайта euroagro.bg.

Какво е важно да знаете за съоръженията за поене?

Водопойната система в един животновъден комплекс е редно да бъде правилно проектирана и инсталирана. Когато се изчислява необходимото количество течност за животните, първо трябва да се изчисли средното дневно потребление на запасите. В зависимост от броя на отглежданите крави и нормите на водопотребление, се избира даден вид поилка за едър рогат добитък.

Млечната крава се нуждае от 4-5 литра течност, за да произведе 1 кг мляко. За производителя на млечни продукти това означава, че се ангажира да обучи кравите си да пият колкото е възможно повече, за да не намалява млечността им, поради ограничен прием на течности. Кравите задоволяват част от нуждите си за течности чрез храната.

В зависимост от съдържанието на течност във фуража, кравата допълнително получава значително количество вода, което от своя страна зависи от млечността ѝ и температурата на околната среда. Една високопродуктивна крава се нуждае от 180 литра вода на ден през лятото.

Кравите пият средно 5-8 литра вода на минута, при голяма жажда – до 24 литра. Те предпочитат температура на водата, близка до телесната. За да се намали конкуренцията, е важно поилките да бъдат разположени така, че много животни да могат да се поят едновременно. Като стадно животно кравата пие по-охотно, когато е в група с други пиещи животни.

Механичните или автоматичните поилки е редно да бъдат разположени на всеки 15 метра, в близост до зоната за хранене (хранилките), така че на животните да не се налага да изминават дълги разстояния, тъй като те обикновено редуват храната и водата. Малките групи крави трябва да имат минимум две поилки, така че животните от по-нисък ранг също да могат да утоляват жаждата си по всяко време.

Всички крави, идващи от доене, трябва да могат да пият едновременно (веднага след доенето кравата изпива над 30% от дневните си нужди). Това ги насърчава да напускат доилната зона по-бързо и е в съответствие с естествената нужда на добитъка да приема много течност преди хранене.

Поилките се монтират не по-високо от 80 см от повърхността, на която стои говедото. Така то може, без да докосва ръба на поилката с муцуната си, и без да огъва врата си, да пие свободно и на големи глътки. И в обора, и на пасището важи следното: Където яде кравата, там трябва да има поилка!

Механизацията на водопоя спомага за намаляване на разходите за труд, повишава производителността и създава необходимите санитарни условия във фермата. Използването на специално оборудване за поене в животновъдните комплекси дава възможност за увеличаване на млечността с 15-20%, както и за значително намаляване на разходите за труд и числеността на персонала, обслужващ животните.

Използването на автоматични поилки е обмислена стъпка за водопоенето в животновъдните ферми. Кравите е редно да получават постоянно чиста вода, за да пият според собствените си нужди. Поилките следва да са изработени от безопасни (нетоксични) материали и да са с напълно безопасна конструкция – без остри ръбове и други опасни детайли.