Полезно

Кои са основните стъпки за наемане на фирма за смяна на водомери?

За отчитането на разходваната вода всеки обект има инсталиран водомер. според това дали се касае за топла или студена съответно се прилага конкретния вариант. През последните няколко години се наблюдава тенденцията за издаване на предписания особено в София, новите водомери, които се инсталират да бъдат такива с дистанционно отчитане. Що се отнася до предимствата и преимуществата от този тип съоръжения за абонатите и доставчика на вода то можем да споделим, че се касае именно за такъв потенциал от опции и решения, които се отнасят да пестене на време, разходи и неудобства. Така, че ако търсите фирма за смяна на водомери София е добре да се фокусирате върху такива, които могат да ви гарантират безупречно качество на предоставената услуга.

ВАЖНО за смяната на водомерите в София

Не всеки вид устройство може да отговори на критериите за възможност за инсталиране, които се отнасят до обектите в столицата. Доставчика на вода предприема ефективни стъпки, които се отнасят до оптимизацията на разходите. Именно с помощта на водомерите с дистанционно отчитане прогнозните финансови анализи сочат, че дружеството спестява милиони левове от разходи за договори с инкасатори за отчитане и обработка на данните. Средствата е предвидено да бъдат вложени в подобряване на ВиК структурата на София като така ще се сведат до минимум аварии и лошо качество на водата, която столичани използват.

Най-същественото, което абонатите е необходимо да имат предвид по отношение на това да използват фирма за смяна са:

 • Водопроводчиците да са лицензирани и да имат право да извършват такива дейности;
 • Уредите, които ще бъдат използвани да са утвърдени от доставчика на вода (Софийска вода или Топлофикация в зависимост от това дали е за топла или студена вода);
 • Предоставената услуга да отговаря ва високи стандарти за качество;
 • Да бъдат спазени точно етапите на подмяна;
 • Стойността на услугата да е съобразена с установените за този тип дейности тарифи.

Изложените процеси са изключително важни за смяната на стандартни водомери с такива с дистанционно отчитане. Ключа към осигуряването на коректно и прецизно решение за реализиране на услугата е същата да бъде възложена на лицензиран екип.

Какво си спестявате с наемането на лицензирана фирма за смяна на водомери?

От Софийска вода не изключват възможността фирми или водопроводчици без лиценз да извършат услугата по подмяна на водомера. Но когато се касае за узаконяване няма как документите и пломбирането на измервателното устройство да бъдат извършени от хора, които нямат нужната компетентност и квалификация.

Реално лицензираната фирма ви спестява пари, защото водопроводчиците извършват фактическата работа по смяна на апарата за отчитане и освен това узаконяват измервателното устройство съобразно изискванията на доставчика с набора от придружаващи документи и всички изискуеми стъпки.

По този начин си гарантирате:

 • Експедитивност на услугата;
 • Приемлива цена, защото не плащате на две фирми за смяна и узаконяване;
 • Гарантира се качество на монтирания измервателен уред и извършения труд;
 • Абоната няма ангажимент да предоставя каквато и да било документация на дружеството доставчик, тъй като с това се заема именно фирмата за смяна на устройството за отчитане.

Когато сте наясно с тези съществени условия то ще бъде много по-лесно да се ориентирате в избора на екип, който да гарантира коректно и професионално провеждане на услугите. А колко ще ви струва това, можете да видите в тази статия.

Етапи

Задължително е процедурата да премине през утвърдените етапи, които гарантират устойчивост, ефективност, качество на услугата съобразно всички детайли, които имат пряка връзка към това да се осигури ефективно провеждане на услугата. Тези, които следва да бъдат проведени по отношение на нормативната рамка, приложена от Софийска вода и Топлофикация София се отнася до:

 • Спиране на водоподаването от ревизионния кран;
 • Демонтиране на стария водомер;
 • Попълване на ППП с номер на пломба и текущи показания;
 • Монтиране на ново измервателно устройство;
 • Извършване на тест за работа;
 • Поставяне на пломба;
 • Изготвяне на протокол за узаконяване.

Необходими са 30 минути на лицензираната фирма да извърши услугата. Бързо, коректно и с гаранции за качество. Ето това трябва да изисквате при наемане на лицензирани водопроводчици, които да сменят измервателните устройства в имота ви с нови.