Полезно

Американо-английска академия използва уникална методика

reklamaАмерикано-английската академия си служи с методика, благодарение на която, учениците изучават паралелно две системи – българска и американска. В ролята си на доставчик на образователни услуги, Академията е пионер, който предлага подобен род услуги в общността. Концепцията, около която екипът на Академията мобилизира своите ресурси е да се подготвят учениците за по-нататъшно обучение в чужбина или България. Ролята на доставчика е да отговори на потребностите на учениците от билингвална подгодовка по всички предмети на двата езика по възможно най-добрия начин. Методиката, която се използва е подбрала най-доброто от българската и американската система и ги е обединила. Доставчикът на образователни услуги в общността е създаден, припокривайки отлично всички изисквания на българската образователна система, които са утвърдени от МОН и едновременно с това е съгласувана с обучителните изисквания Common Core на САЩ, на които всяка легитимна американска организация е длъжна да отговаря.

Американо-английската академия напълно покрива методиките Нolt McDougal и McGraw-Hill, а математическото обучение се базира на Saxon Math. Академията е създадена в резултат на обединяването на силите на българо-американски екип от експерти по обучение. Академията е създадена първоначално по проект със съдействието на частното СОУ с чуждоезикова подготовка „Абрахам Линкълн“.

Билингвалната образователна програма на Американо-английската академия е осъществена, благодарение на експерти от България и САЩ, които са обединили силите си, за да постигнат ефективна симбиоза между инструментариума на двете образователни системи. В този проект са привлечени български педагогически консултанти с дългогодишен стаж в образователната система, с множество награди и грамоти, автори и редактори на учебници и учебни помагала. Американските участници членуват в реномирани акредитирани агенции в САЩ и също са преподаватели с дълъг стаж. Обучителната дейност с учениците се утилизира под форма на уникална организация на учебния процес, каквато до сега в България не е организирана. Целодневната програма се провежда в смесени класове, в които се включват ученици от различни държави. Преподавателите съответно са българи и американци.