Етикет: сайт

  • Изработка на сайт – основни изисквания към различните страници

    Изработка на сайт – основни изисквания към различните страници

    Не е от значение просто да имаш уеб сайт, важно е той да е добре проектиран, бързо да зарежда и да е лесен за управление и навигация. Изработката на сайт е сложна наука. От ключова роля е и това сайтът да съдържа правилна подредба. Такава може да се получи с 3-те най-важни страници на вашият…