Категория: човешко здраве

  • Скритите заплахи: здравни ефекти от пушенето на цигари

    Скритите заплахи: здравни ефекти от пушенето на цигари

    Пушенето на цигари, някога бляскаво и широко разпространено, сега е изложено като основен фактор за редица инвалидизиращи здравословни състояния. Привлекателността на изпълненото с дим минало, отстъпи място на ерата на знанието и осъзнаването, където суровата реалност на свързаните с цигарите рискове за здравето не може да бъде пренебрегната. В тази статия се задълбочаваме в сложната…

  • Хо’опонопоно е много лесен процес за постигане на вътрешен мир.

    Хо’опонопоно е много лесен процес за постигане на вътрешен мир.

    Основната цел на Хо’опонопоно е постигане на баланса вътре в себе си и в последствие с всичко наоколо. Мирът винаги започва вътре в нас, а не някъде другаде. Ако ние сме в мир, всичко около нас постига мир. Когато ние сме в мир, нашият бизнес е в мир, има мир в семейството. Взаимоотношенията ни със…