Категория: Езотерика

  • Хо’опонопоно е много лесен процес за постигане на вътрешен мир.

    Хо’опонопоно е много лесен процес за постигане на вътрешен мир.

    Основната цел на Хо’опонопоно е постигане на баланса вътре в себе си и в последствие с всичко наоколо. Мирът винаги започва вътре в нас, а не някъде другаде. Ако ние сме в мир, всичко около нас постига мир. Когато ние сме в мир, нашият бизнес е в мир, има мир в семейството. Взаимоотношенията ни със…