Ден: 28.01.2021

  • СВЕТИЯТ ПРАВОСЛАВЕН КРЪСТ

    СВЕТИЯТ ПРАВОСЛАВЕН КРЪСТ

    Възможно е да ви е правило впечатление, че различните деноминации на християнската църква имат различен начин на изобразяване на Господния кръст. Този, който е типичен за православната църква и в частност руската такава, освен основната хоризонтална линия пресичаща вертикална,  има една по-малка под върха и една леко наклонена в долната част. Това изображение е символично…