Ден: 02.02.2017

  • Предпоставки за поддръжка на асансьори и ескалатори

    Максимално удобните ескалатори за предвижване в търговските и развлекателни центрове, гари, летища и метро станции вече отдавна са завоювали признанието на ползващите ги пътници, особено на тези, които са заредени с тежки чанти с багаж.