Ден: 24.08.2015

  • По опаковките посрещат, а по продуктите изпращат

    По опаковките посрещат, а по продуктите изпращат

    Какво виждате на първо място, когато отидете да пазарувате нещо, въобще като влезете в някакъв магазин? Продукти? Да, но по-точно? Техните опаковки! Начинът, по който един продукт е опакован е важна част от маркетинга. Опаковката може да е това, което да оправдае цената на продукта, тя е характера на това, което се предлага, тя е…