Без категория

Ще облекчат ли банките изискванията за хората, които вземат ипотечни заеми?

ipotechen-zaem   Увеличаване на минимално необходимия собствен принос, затягане на изискванията към кандидатите за ипотечен заем и по-високи ипотечни маржове. Това са ефектите от пандемията на коронавируса върху ипотечните банки. Размразяването на икономиката превърна ли се в облекчаване на изискванията?

   Епидемията от коронавирус и замразяването на икономиката, с която се справихме през пролетта, се превърна не само в намаляване на продажбите на заеми (включително ипотечни заеми), но и в по-строги изисквания, които банките наложиха на хората, кандидатстващи за ипотечни заеми.

Кредитоспособност

Хората, наети по трудов договор, сключен за неопределен период, винаги са имали най-голям шанс да получат ипотека. Ако сте били назначени на работа на базата на т.нар договор за гражданско право (договор за конкретни договори за работа или мандат), можете също да кандидатствате за ипотека. Условията, на които трябваше да отговаряте, са свързани с периода, през който сте били наети при настоящия си работодател и – очевидно – непрекъснатост на заетостта.

Ако планирате да изтеглите ипотека, калкулаторът за кредитоспособност ще ви позволи да изчислите максималната сума, за която можете да кандидатствате. Само не забравяйте, че обвързващите изчисления ще бъдат тези, направени от банката.

Достъпът до ипотечни заеми по време на пандемия е труден, но финансирането все още може да бъде получено дори без трудов договор. Трябва обаче да отговаряте на условията, определени от банката.

Как младите хора могат да увеличат шансовете си за получаване на ипотека?

Ипотечен заем може да се вземе индивидуално или съвместно. Млад неженен, който иска да купи апартамент с помощта на банка, ще бъде в по-лоша ситуация. Ако живее сам, всички разходи се поемат от заплатата му. В случай на двойка, заплатата е двойна и разходите са разделени. Така че млада семейна двойка има много по-голям шанс да получи ипотека, особено ако все още няма деца. Заявлението може да се подаде и при родителя, който има стабилна заетост.

Тук обаче възрастта е ограничение. Никой съ-кредитополучател не трябва да е на възраст над 70-80 години (в зависимост от банката), когато е погасена последната вноска. За кандидатстването е необходим поне един доход. Така че е възможно неработещ студент да кандидатства за заем при работещия родител.