Без категорияПолезно

Факторите оказващи влияние върху поведението на потребителя

potebitelФакторите оказващи влияние върху поведението на потребителя са:

 

  • културни- култура, субкултура, социална класа
  • социални- референтни гр., сем., роля и статус
  • лични- възраст, пол, начин на живот
  • психологически- мотивация, възприятие, научаване, убеждения и нагласи, ситуационни влияния.

При мотивацията- Фройд, Маслоу и Фредерик Херцбергер/ удоволетворение и неудовол./

 

Виж повече на http://www.target-box.com/