Без категорияЗабавно

Социална стратификация и социална мобилност .Проблема на средната класа.

kapereТова е една от основните теми в социологията . Има различни критерии и класификатори в социологията Хората са разделени на класи  и те са разделени на в зависимост дали произвеждат  или не .

Пиер Бурдъо – в своя книга дава основните принципи по които се формира социална  група в едно общество. Според него  различните соц. професионални групи разполагат с различен културен  и икономически капитал  . Те са разделени на:-позицията им в обществото-2-Хабитус- това е единство или сходство в идеали на поведение , ценностна с-ма  и идентичност –3-историята на групата(класата)колективен възход или регрес – сходство в соц. искания съвместно колективни действия  и роля за общественото развитие . . Най-малко е  разделението  в средния слой . В ниския слой са хората без доходи- инвалиди, болни , неработещи  и  т.н.      Социалния статус изразява достойнството ти , това което си. –Ниско статусните слоеве е привилегия само на неразвитите в икономическо и политическо отношение  общества. У нас средна класа не съществува , въпреки ,че съществува теза ,че има . Основанията на тези тези са :  Трябва  да се вземат на предвид много показатели – доходите и имуществото , образованието, културните критерии и т.н. Тези които подържат втората теза твърдят , че от тази класа имат амбицията за тяхното добро образование .Защитниците на първата твърдят ,че има само две класи – бедни и богати. Усещането за бедност идва от ниската покупателна способност . Около 70% от българите се смятат за бедни, към групата за бедни  в България попадат и хората със собствени жилища. –през първата половина на 90-те г. у нас голяма част от хората разчитат на натрупаните запаси. Сред живеещите в бедност попадат хора под всякакво образование , пол, етнос, възраст и религия.До средата на 90-те г. в Бъл. се наблюдава феминизация на бедността , а през втората половина различията по пол се заличават и се получава синдрома на привикване с бедността. През 2001 г. около 22%се самоопределят като средна класа  и 29% като хора от социалното дъно . Социална мобилност-преминаването от един етаж на друг в социалната стълбица .

Източник: http://www.target-box.com