Услуги

Можем ли да разчитаме на професионален домоуправител


Професията професионален домоуправител е сравнително нова и все още набира скорост в България. Не са малко жилищните блокове и кооперации, които възлагат задачата по управление на етажната собственост на професионалист, който познава законите отблизо. В следващите редове ще разгледаме тази съвременна длъжност и нейните позитивни черти.

На първо време е добре да се знае, че професионален домоуправител се излъчва от юридически фирми, запознати със Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Управителят знае как се провежда общо събрание, както и какви са му задълженията за водене на домовата книга, събирането на такси, предприемането на ремонти и много други подобни.

Ако домоуправителят, излъчен от вашия вход не върши правилно задълженията си, то той може да бъде отлъчен. На негово място имате възможност да наемете друг кандидат от входа или да пристъпите към избор на професионален домоуправител. Всичко това трябва да бъде съгласуване със съкооператорите, които да вземат отношение по наболелите проблеми.

За съжаление много хора неглижират ролята на управителя във входа и се опитват да се справят сами с проблемите. Интернет форумите са подпалени от оплаквания и търсене на решение на ситуации, при които има шум от съседи, вандалски актове, неглижиране на хигиената и други подобни. Само добър професионалист може да се справи с тези неща.

Професионалният домоуправител е човекът, който знае как да подходи към всяко едно домакинство. Той се запознава с хората и е безпристрастен при взимането на решения. Ако се появят междусъседски разногласия, той ще се намеси, за да не се стигне до инциденти.

В обобщение
Вярвате или не, изборът на професионален домоуправител е по-доброто решение за вас. Разбира се, ще трябва да отделяте минимална сума, която да се изплаща на вещото лице, но пък инвестицията ви със сигурност няма да бъде напразна. Няколко месеца, след като сте дали парите си за юрист, който да управлява входа ви, ще се почувствате повече свобода и комфорт.