Услуги

Отводяване на септични ями

Самостоятелните канализационни системи позволяват да се изгради  добра канализация независимо от възможността за нейното присъединяване към централната мрежа. За крайградските зони в повечето случаи това е безалтернативен вариант. Като правило собствениците  избират да си изградят сами септична яма. За това е необходимо да се определи най-ефективния метод за допълнителна обработка на отпадъците, съобразен с местните условия и собствените възможности.

В резултат на преработка на отпадъците в резервоара остават само малка част, която пада на дъното във вид на дребни твърди фракции. Чрез отводняването на септичните ями се отвежда течността от резервоара в почвата или в специално изградено за тази цел място в близост до ямата. Така построена канализацията позволява по-рядко да се почиства септичната яма.

Всеки собственик, който е решил сам да прави отводняване на септичните ями, си определя най-приемливия за него вариант на изграждане. Трябва да се отчита и това, че след изчерпване на ямата малък процент от леките фракции остават.

Един от начините за отводняване на септичните ями е изграждането на филтриращ кладенец. По същество тази конструкция напомня традиционната помийна яма. Именно в нея протича самостоятелното пречистване на отпадните води за последващото навлизане в почвата.

Такъв вариант на отводняване на септични ями е подходящ за вилните места, където канализационната система не се ползва ежедневно. Площта, която е необходима за тяхното изграждане е сравнително по-малка в сравнение с другите начини за отвеждане на отпадните води.

При направа на отводняването собстевеноръчно се започва с изкопаване на ямата. Има няколко начина да се укрепи изкопа: стените да се изградят с камъни; да се наредят бетонови гривни или пластмасов цилиндър ( бидон ) без дъно. Последният вариант е най-евтин.

Необходимо е да се помисли за подвижен капак, за да се осигури достъп към ямата за нейното изпразване. Освен това да се поставят вентилационни тръби за отвеждане на образуваните газове.

Тук ще посочим някои препоръки за отводняване на септични ями.

Необходимо е правилно да се избере мястото на отцедливата яма. Съществуват определени правила, при нарушение на които ще се носи административна отговорност, а отделно и невероятния конфликт със съседите.

Преди да се постъпи към монтажа е необходимо да се определи размера на резервоара. Той зависи не само от предполагаемия обем на отпадните води, но и от характеристиката на почвата.

Необходимо е да се помисли не само за хидроизолационния слой, а и за защита от замръзване през зимата.