Полезно

Облик и структури на българския град през античност, средновековие и османски период. Фактори на новото време и промени през възраждането

grad-srednovekovКултът към водата обуславя строенето на чешми , бани. Павилионния  тип чешми е характерно за източното строителство. Османските бани не само за къпане а и за развлечение и почивка . Османските бани се различават коренно от римските. Баните се стоят близо до джамиите .

– Евреите се заселват на Балканите още от древността , те се ползват с привилегии в османския двор. Арменците се заселват  5 в и работят като занаятчии и търговци. .

В  обществените и култувото строителство заема място и жилищната ахитектура. Това се дължи на навлизането на българите в градовете.Прослойката на заможните българи са носители на новото.След 1848 г. голяма част от полската и унгарската емиграция се внедрява в Шумен . ►—Град- (т)Шехир;Среден град- Касаба;м/у село град – Паланка; Селото-Карис. Обозначаването на град – село  често се смесват. В града са съдиите , институциите и администрацията.В града се работи по малко от селото и има повече развлечения.

Източник: НОВИНИ – vox64.com