Услуги

Облачни услуги на топ цени

internet-reklama
Нашите облачни услуги позволяват да намалите инвестициите си в нов хардуер както и лесно да управлявате изчислителните и ресурсите си за съхранение.
Освен разходи за хардуер, тези услуги позволяват също да се намалят текущи разходи, включително електрическа енергия и енергия за охлаждане, необходими за работата на системата Ви за сигурност. Това може да предотврати нуждата от закупуване на хардуер, необходим само за да се справите с временни пикове в търсенето.

Минимизиране на зависимостта от корпоративна ИТ намеса
Чрез преместването на някои приложения към облака, центърът за безопасност на облачните услуги може да помогне за намаляване на зависимостта Ви от отдел за сигурност на инфраструктурата на системата, прилагащ актуализации и гарантиращ здравето на системата Ви.
Нови услуги и допълнителни мощности могат да бъдат използвани незабавно, без да прекъсвате операциите си. Актуализации се доставят автоматично, подобрения в системата могат да бъдат направени без нови конфигурации.

Използвайте вашата система за сигурност
Сега можете да продължите да използвате съществуващата си система и инфраструктура, като същевременно използвате облачни услуги, само когато имате нужда от тях.
С възможността за свързване на локалната Ви система към облака можете да получите директно достъп и управление на данните, съхранявани в него, включително видеозаписи.
Премахва се необходимостта от локални сървъри с уникална услуга, записваща видео направо в облака. Разположете вашата система за видео наблюдение в рекордно кратък срок, без сървъри или софтуер за инсталация и без ИТ участие за текуща поддръжка или актуализации.

Облачни архиви
Уверете се, че видеото Ви се съхранява на сигурно място чрез прехвърляне на инцидентни и критични събития в облачните архиви. Организациите могат да изпращат избрани видеозаписи в облака и да продължат да използват собствената си системата за безопасност. Това хибридно решение дава възможност за по-голяма гъвкавост с капацитет за съхранение, и не изисква допълнителен хардуер. Операторите могат бързо да преглеждат и търсят архивирани видео записи, независимо дали се намират в търговския обект или в облака.