Услуги

Наложителна ли е смяната на щрангове


Защо и кога да се направи смяна на щранговете няма определен срок и показатели. За всичко всеки сам преценя, но оценката трябва да е обективна. Като се има предвид влошеното качество на водата, намаления дебит, непрекъснатите проблеми със запушени канали едва ли има собственик, който да не знае, че момента на смяната на вертикалните тръби дори е изпуснат.

При наличие на всички тези проблеми и видимите пукнатини по старите метални тръби смяната на щарангове не търпи отлагане. Общото събрание на собствениците на жилища в сградата трябва да реши този въпрос. Наложителна е смяната на хоризонталните и вертикални тръби от абонатната станция до таванските помещения за да се осигури нормална работа на всяка от системите – топла и студена вода, канализация.

Най-добре е тази работа да се възложи на професионалисти. Фирмите, които се занимават с ВиК услуги имат отличен опит в тази дейност, разполагат с подходящо техническо оборудване и могат да се справят качествено и бързо със смяната на щранговете. За избор на подходяща фирма може да получите информация от интернет. След като разгледате няколко сайта, вие сами ще се убедите коя фирма е за вашата кооперация. Обърнете внимание на цените и какво е включено в тях.

Самата работа е свързана преди всичко с отстраняване на старите корозирали метални тръби и поставяне на нови. За да се свърши всичко това е нужно да се спре водата. Желателно е да се направи цялостна подмяна на тръбите във входа, за да останете без вода за кратко време. При индивидуална работа в апартамента ще се налага спиране на водата всеки път, когато някой прави този ремонт. Освен това общата смяна на щранговете струва по-евтино, защото повечето фирми при по-голям обем на работа правят отстъпки.

Поставените нови полипропиленови тръби от абонатната станция до таванските помещения ще ви осигурят чиста вода, нормален дебит, гладки канализационни тръби, които не задържат отпадъци и позволяват нормално оттичане на отпадните води. На всеки нов щранг ще има и нов спирателен кран, гарантиращ лесното му ползване.

За свършената работа по смяна на щранговете ще получите гаранционен срок от изпълнителя. В края на работата всички отпадъци от ремонта ще бъдат почистени и извозени на сметището.