Услуги

Микрокредитите са решение за мнозина

Много са хората, които не могат да кандидатстват за традиционния банков заем. Същите тези хора имат добра алтернатива, отпускане на микрокредити. Този вид кредит е подходящ за всички, които изпитват финансови затруднения.

Те могат да бъдат пенсионери, хора с проблемно кредитно досие, с ниски доходи или работещи без трудов договор. Също така, на кредитополучателя му се предоставя възможност да ползва кредит без нуждата от поръчител. Микрокредитирането може да спаси човек от всяка една финансова криза. Нуждата от пари може да е породена от развален електроуред, нужда от скъпо лечение,  закупуване на превозно средство, заплащане на професионално обучение и други. Има различни видове микрокредити.

Бързото отпускане на микрокредити се използва за финансиране на специфични нужди, които могат да включват ремонт на жилище, обучение или започване на нова работа. Той може също да помогне при разходите за решаване на някои житейски неприятности като развод, здравословни проблеми, погребения или дори уволнение. Основната му цел е да подкрепи кредитополучателя и отново да го върне в обществото. Помага му да се грижи за семейството си и да живее нормално.

Подаването на заявка за малък кредит онлайн е възможно и достъпно за всички. Тази практика спестява време и усилия. Кредитополучателят обаче винаги трябва да премине през проверка. След като попълни формуляра за онлайн кандидатстване, данните минават през задължителна проверка. Едва тогава се решава дали ще бъде одобрен клиента.  Кредиторът се интересува най-вече от състоянието на кредитната история на кандидатстващия.

С подобно микрокредитиране ще можете да прекарате незабравими празници със семейството си или прекрасна лятна почивка. Всъщност заемът ще бюджетира организирането на парти или почивка: храна, подаръци, закупуване на оборудване, финансиране на пътуването на роднините за семейното тържество или пък резервация за хубав хотел, пътуване и всичко, свързано с почивката …

Изследванията показват, че около 60 % от българите не разполагат с  достатъчно пари в брой, за да покрият извънреден разход от 400 лв. Ако възникне спешен случай, те ще трябва да продават вещи, земи, да вземат назаем от приятели или семейство или да кандидатстват за заем.

Това, което може да помогне в тази ситуация, е по-лесния достъп до кредит. За съжаление над 50 % от българите имат проблемно кредитно досие, така че повечето банки няма да ги одобрят за кредит.

Това оставя твърде много хора неподготвени да се справят с неочаквани разходи като здравословен проблем или да плащат големите сметки, ако заплатата случайно закъснее. Целта на Кредирект е да даде възможност на повече хора да се чувстват добре като им съдейства в решаване на финансовите им проблеми. Компанията има съвсем либерални условия за отпускане на крадити. Бързите онлайн кредити се различават от банковия заем по това, че процесът на одобрение е много по-бърз и повечето от кандидатите биват одобрени. Например, с Кредирект можете да кандидатствате за заем и да получите одобрение само за 20 минути. Още по-добре е, че парите обикновено могат да бъдат в банковата ви сметка в рамките на един работен ден.

Преди да кандидатствате за бърз заем в брой с Credirect, отделете малко време, за да научите повече за изискванията и предимствата на кредитите, отпускани от компанията. Запознайте се как да намерите правилния кредитор и прочетете раздела отговорите на често задавани въпроси. След това ще сте готови да кандидатствате, да получите необходимите парични средства и да започнете да изграждате по-доброто си финансово бъдеще.

Всичко звучи сложно, но всъщност е достатъчно да не надхвърляте доходите си и да не правите неразумни харчове за безсмислени неща. Гарант по кредита няма да ви бъде поискан, няма да се налага да предоставяте и служебни бележки за дохода си. Кредирект няма да ви кара да представяте трудовия си договор, тъй като е наясно, че мнозина работят без договор.