Услуги

Кръщене и роля на кръстника


Всъщност кръстникът в нашето съвремие е изгубил своята предишна роля. Много рядко може да се срещне пример, при който кръстникът действително участва във възпитанието на своя кръщелник. Освен това много често кръстникът живее много далече и физически не може да изпълни своите задължения.

Какво задължение поема кръстника след кръщенето в идеалния вариант? Кръстникът носи пълна отговорност наравно с родителите до навършване на пълнолетие на детето за неговото православно възпитание и образование. Непременно трябва да се моли за своя кръщелник. Фактически той се явява като втори родител. Това включва цял комплекс от мероприятия – от домашното възпитание до съвместното присъствие на църковните служби.

По време на кръщенето кръстникът се отрича от сатаната от името на детето и се обединява с Христос, потвърждава това свое желание на глас и поема детето от купела. С една дума той засвидетелства своята отговорност за православното възпитание на своя кръщелник. Естествено, че кръстникът носи и пред Бог отговорност за духовния и нравствен живот на детето.

Всичко това определя сериозното отношение на родителите към избора на кръстник за своето дете. Ето защо подготовката за кръщенето започва именно с избор на кръстник или кръстница в зависимост от пола на детето. Обикновено за момчето се избира кръстник, а за момичето – кръстница, ако няма възможност да има и двамата едновременно. Кръстникът не трябва да е в пряка роднинска връзка с кръщелника.

Дори при несериозно отношение към своите задължения към кръщелника, то за именен ден, както и за други лични и църковни празници, просто по човешки, кръстникът трябва да поздравява своя кръщелник, да не го лишава от общуването. Ако се случи така, че детето остане без родители, то кръстниците са длъжни да се грижат за него, както за своите деца.

Преди кръщенето родителите, както и кръстника е добре да се запознаят с светото тайнство Кръщение, да се запознаят с вярата, която ще се приеме и за промените, които настъпват в живота след кръщаването. Целта на всичко това е да съдейства за съзнателен и сериозен подход към тайнството Кръщение. Кръщене – това е раждане на нов човек, а всеки от нас знае колко трудно е да се роди човека, но още по-трудно е той да се отгледа и възпита.