Новинарско

Какви са очакванията за пазарът на трактори и агротехника през 2020?

Земеделието у нас е един от бизнес секторите, който дори през годините на икономическа стагнация, успя да покаже стабилност и устойчив растеж. До момента това бе силно подпомогнато от наличието на европейски субсидии за сектора. В тази логика е и въпросът – какви да са очакванията за развитието на пазара на трактори и земеделска техника през 2020-а година, след като почти всеки български фермер свикна да прави инвестиции, само ако са със субсидии по европейски програми.

 

От месец Март до края на Април 2020 се очаква да бъде отворен приемът на проекти по мярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), по която ще може да се закупуват нови трактори и земеделски инвентар с 50% субсидиране от ЕС.

 

Важно е да се отблежи обаче, че приемът за разлика от предходните години, ще бъде целеви – т.е. ще се допускат инвестиционни предложения само за сектор Животновъдство – основно за модернизиране на активите във фермите.

 

SELO3936На поредица от срещи от Асоциация на българските села акцентираха пред бенефициенти в селата, че бюджетът ще бъде фиксиран след одобрението от Брюксел на шестото изменение на ПРСР, а също така, че вторият прием в същия период ще бъде по подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“, където бюджетът е левовата равностойност на 5 257 548 EUR. Субсидията ще се отпускат за стопани, които имат икономически размер на стопанството от 2 000 до 7 999 EUR измерен в стандартен производствен обем, които инвестират в развитието на селски туризъм, в традиционното занаятчийство и др. Субсидията по проектите ще варира от 5 000 EUR до 70 000 EUR.

 

Предвид ситуацията, пазарът на нови трактори се очаква да се раздвижи в сегмента на специализираните трактори за животновъдство, с челни товарачи, както и на оборудване като шредери, ремаркета, балировачки, фуражораздаващи ремаркета и други подобни машини за нуждите на фермите. По-големите трактори за зърнопроизводство, ще се продават предимно на лизинг, както и чрез собствено инвестиционно финансиране от страна на големите стопанства.

 

При овощарите, зеленчукопроизводителите и по-малките земеделци, продажбите на трактори ще се движат предимно в сегмента на употребяваните трактори, където сумите по тематичната подмярка на ПРСР ще могат да се използват предимно за закупуване на популярните употребявани японски трактори.

 

По данни на Асоциация на българските села, благодарение на ПРСР през двата програмни периода, тракторния агропарк у нас се е модернизирал плавно, като от 94% амортизация през 2006 г., 89% през 2011, то към 2019 г. амортизацията е към 79%.