Услуги

Изработка на сайт – основни изисквания към различните страници

Не е от значение просто да имаш уеб сайт, важно е той да е добре проектиран, бързо да зарежда и да е лесен за управление и навигация. Изработката на сайт е сложна наука.

От ключова роля е и това сайтът да съдържа правилна подредба. Такава може да се получи с 3-те най-важни страници на вашият сайт. За да бъде добре оптимизиран обаче трябва да обърнете внимание на базата годишна уеб дизайн и опит за развитие, както и чистата психология.

1. За нас – това е поразително. Броят на компаниите, които не разполагат със страница за нас на своя уебсайт имат по-малка популярност. Това е една от най-важните страници за компания и начин за достигнат до клиентите.

Една страница За нас, обикновено следва да се състои от следните елементи:

Кои сме и колко дълго сме в този бизнес;

Какво предлагаме, обобщаващ продуктите и услугите;

Как да се свържете с нас и да започнете да правите бизнес;

Не забравяйте, че страницата За нас трябва да е написана в съответствие с имиджа на фирмата:

Изработката на сайт за компанията става първостепенна задача.

2. Свържете се с нас за изработка на сайт – няма смисъл в харченето на пари за брилянтен сайт, ако не се уверете, че на лице са 2 неща във връзка с вашия контакт и страницата за нас:

Че страницата работи;

Че има контакт за връзка с вас.

Тези 2 фактора могат да изглеждат доста логично, но не всеки отдава нужното внимание. Въпросът за видимостта е най-бързият начин да кажете на хората, че сте професионалисти или обратното.

3. Страницата често задавани въпроси – тази страница е толкова често пренебрегвана от дизайнери и разработчици, както и собствениците на сайта. И все пак това е може би един от най-добрите инструменти за продажби, които трябва да имате на вашия сайт, ако той предлага продукти или услуги. Изработка на сайт – не претупвайте.

С изпълнение на тези три водещи изисквания за различните страници от уебсайта може да помислите вече и по същество за разработването и пълнежът му.