Без категория

Изплащане на кредитна карта – какво трябва да знаете?

kreditni-kartiКредитните карти не са толкова популярни сред поляците, колкото преди няколко години. Ако обаче се използват разумно, те могат да се окажат много полезни и следователно не могат да бъдат наречени нишови продукти. Проблемът обаче е, че използването на предоставените от банката средства често е много лесно за нас и когато е необходимо да изплатим кредитната карта, се оказва, че трябва да платим повече, отколкото сме очаквали, или просто не можем да си позволим то.

Тогава какво трябва да знаете за изплащането на картата? Как да изплатите кредитна карта и каква е минималната сума за изплащане на кредитната карта? Какво е съотношението в кредитна карта?

Какво определя размера на лихвата по дълга на кредитната карта?

Дали  изплащането на кредитната карта ще бъде болезнено за нас зависи главно от това как използваме предоставения ни лимит и кога и в какъв размер го изплащаме. Не може да се отрече, че процесът на изчисляване на лихвите по картовия дълг е относително сложен и много хора не знаят как точно работи, така че след като получат изявление, посочващо размера на дълга, те са изненадани от неговия размер.

Безлихвен период

На първо място, струва си да знаете, че кредитните карти предлагат така наречения безлихвен период, който ви позволява да използвате средствата на банката безплатно, стига да изплатите дълга навреме. За какво става дума? Когато правим безналична транзакция (т.е., например, правим покупка в онлайн магазин), няма да се начислява лихва върху използвания лимит.

Трябва обаче да уредим дълга (задължително изцяло) през безлихвения период, който обикновено трае няколко десетки дни. В противен случай, т.е. ако изобщо не изплатим дълга в предписания срок или го направим само частично, безлихвеният период ще бъде отменен и лихвите ще бъдат начислени със задна дата от датата на транзакцията.

Лихви по касови операции

За касови транзакции (т.е. теглене на средства от банкомат, в някои банки паричната транзакция също се счита за превод от карта към сметка) безлихвеният период не се прилага и лихвите винаги започват да се натрупват незабавно.

Първо ще се начисляват лихви за периода от изпълнението на сделката до генерирането на извлечението (освен ако не изплатим дълга по-рано), а след това, както ще видим само в следващото извлечение, ще възникнат допълнителни лихви за времето от генерирането декларацията за реалното погасяване на дълга.

За да избегнем такава ситуация, трябва да платим дълга веднага след получаване на извлечението или, ако това не е възможно, да направим малко надплащане с изплащането на дълга, за да покрием лихвените разходи и да не им позволим да растат, докато не се генерира следващото извлечение.