здраве

За здравето е от значение трапезната вода


През последните години в търговската мрежа се появиха предложения на бутилирана вода. Голяма част от населението предпочита да употребява трапезна вода.Това се обяснява с нейната чистота. Водата, която ни се предлага от ВиК е с все по-лошо качество.Естествено, обяснение за това си има. От направата на водопроводите до сега не са сменени водопроводните тръби. Някъде вече водата си тече по направен от нея път и всичко това попада в нашите чешми за питейна вода.

Трапезната вода може дори да е от водоснабдяването, но е внимателно филтрирана. Чистенето е до такава степен, че наред с вредните вещества са премахнати и полезните. Поради тази причина се налага да се обогати изкуствено с минерални вещества. Минералната вода с ниско съдържание на минерални вещества се предлага като питейна вода за всекидневни нужди. На всички е ясно, че минералната вода не може да се използва постоянно. Нейната употреба може да причини здравословни проблеми заради високото съдържание на калций, магнезий, натрий и други соли.

Производството на бутилирана вода е подложено на контрол по отношение на водата, която се предлага. Изискване за всеки вид вода, който се предлага в търговската мрежа както в големите търговски вериги, така и в онлайн магазините, е наличието на етикет върху бутилката. На него да е отбелязан производителя и вида на водата. Освен това трябва да има описание на минералния състав, да е записана концентрацията на всеки елемент. Това е много важна информация и е задължителна както за производителя, така и купувача трябва да я прочете, за да е сигурен какво ще пие.

Качеството на трапезната вода е различно в зависимост от източника. Както казахме тя може да бъде от водопроводната система, изворна или от кладенец. За да бъде с добро качество, тя се пречиства чрез обогатяване с озон или с обратна осмоза. Обогатяването с озон не само подобрява качеството на питейната вода, но озона повишава кислорода в кръвта, което действа много добре за здравето на човека. При обратна осмоза не се използват химически средства, което запазва приятния вкус на трапезната вода и нейното благоприятно влияние на човека.