Услуги

Правилният начин за отпушване на канали

Към решаване проблема с отпушването на каналите трябва да се подхожда много внимателно. Правилно избрания начин ще осигури нормална работа на канализацията, без да нанесе повреди по някои от елементите.

При вземане на решения какъв метод да се приложи за отстраняване на запушването е много важно да се знае какви са канализационните тръби – всеки вид си има своите особености.

Има няколко основни начини за отпушване на каналите и почистване на тръбопровода – механичен, химичен, хидродинамичен и термичен. Кой ще е най-подходящия се решава в зависимост от предполагаемия вид запушване, мястото му и вида на тръбите.

Химическите средства за почистване на тръбите може да се разделят на две групи: използване на подръчни средства и специални химически препарати.

Подръчни средства за отпушване на канали са тези, които се намират винаги у дома. Към тях се отнасят сода за хляб, оцет, сол, лимонена киселина.

Понякога за почистване на тръбите се използва слаб разтвор на солна киселина, която се продава в специализирани магазини.

Нейното използване се обяснява с това, че разтваря различни органични замърсявания – остатъци от храна и косми. С нея трябва да се действа много внимателно.

В никакъв случай не използвайте солна киселина за почистване на пластмасови тръби! Тя може да пробие тръбите, особено ако е налята директно в тях и я забравите за няколко часа (това често се случва).

За чугунените тръби е приложима солната киселина, но трябва да се има предвид, че действа много зле на дихателната система и е желателно да не се употребява.

Въобще, при работа с химически препарати не трябва да се забравят индивидуалните защитни средства – ръкавици, очила, маска.

Сода за хляб и оцет обикновено винаги има у дома и за това този начин за отпушване на каналите е толкова разпространен. Те могат да се използват за всякакъв вид тръби, а и за профилактика.

Приложението им е много лесно – насипва се половин чаша сода за хляб в отвора на мивката и се добавя същото количество оцет. За известно време се затваря отвора и после се промива тръбата с гореща вода.

Разнообразието на специалната химия за отпушване на каналите е голямо. За някои средства са необходими няколко минути за действие, а за други – няколко часа.