Полезно

Защо трябва да се замислим за отопление с пелети?

Пелетните котли заеха своето достойно място на пазара. Защо те са така привлекателни за потребителя?

1. Висока калоричност. Благодарение на начина на производство пелетите са с голяма плътност и ниско съдържание на влага, в сравнение с дървата за огрев, което повишава тяхната калоричност.

2. Екологично чисти. При горене гранулите отделят въглероден двуокис толкова, колкото биха отделили при естественото разграждане на дървесината. Пепелното съдържание е много ниско. А единствения слепващ материал, който се използва при производството на пелети е лигнина – природен продукт, съдържащ се в дървесината.

3. Пелетите са удобни за транспортиране, не изискват специални опаковки – достатъчни са книжни торби.

4. Гранулите за горене са продукт от вторичната преработка на дървесината, лесно се произвеждат и съхраняват. За това много дървообработващи предприятия имат линии за производство на гранули, което прави пелетите разпространен вид гориво.

5. Относителна автономност. Устройството и принципът на действие на пелетния котел предполага малка зависимост от човека. Всичко, което се иска от потребителя, е да следи за количеството на гранулите и периодично да почиства натрупаната в него сажда. Освен това, много видове котли са оборудвани с устройства за дистанционно управление, което осигурява възможността режима на работа на котела да се следи чрез мобилния телефон или интернет.

6. Пелетите не са взривоопасни и не са самозапалващи се, което изключва риска от пожар.

Отоплението с гранули за огрев има и своите недостатъци:

1. Отоплението с гранули не е по-евтино от това с газ. Средно отоплението с газ е 2 – 3 пъти по-евтино от това с гранули. Няма съмнение, че да се монтира пелетен котел е много по-бързо и по-евтино, отколкото да се прекара газово отопление. Газификация няма изградена, а това изключва възможността за по-евтиното отопление на газ.

2. Препоръча се гранулите да се съхраняват на сухо място, защото те леко поемат влагата. Заемат доста място в сравнение с дървата и въглищата.

3. Не всички производители на гранули спазват технологията на производство и понякога на пазара се предлагат гранули с по-ниско качество, което влошава работата на котела.

4. За работата на котела е необходим източник на електричество, което намалява неговата автономност.

Отоплението с гранули е винаги за предпочитане – ефективно, чисто и лесно се работи с пелетните котли.