имоти и парцелиНовинарско

Добавена стойност на сделките с парцели – страната на купувача

При сделки с парцели винаги има две страни – едната е тази на продавача, другата е тази на купувача. Независимо от различното си положение по сделките със земя, двете страни търсят еднакъв краен резултата от целия процес – това е печалбата. За продавача печалбата от продажбата на парцелите му се крие в намирането на точните предприемачи, които да инвестират в неговите земи. По правило, колкото по-добра е локацията на един парцел, колкото по-развита е инфраструктурата на района, има почва за развитие на бизнес индустриални зони – цената е по-висока. Нека, обаче поговорим за потенциалната печалба, която купувача на парцели очаква и как може да я достигне?

Добавена стойност на сделки с парцели – консултанта за сделки с бизнес имоти Фортън

Сделките с бизнес имоти са специфична ниша от пазара на сделки с имоти въобще. За да имате предимство в сделките си с бизнес имоти е добре да ползвате услугите на професионални бизнес консултанти. Защо? Защото те ще направят за вас оптималната оценка на един парцел, на офис сграда или на търговска площ. Ще проучат, как точно употребата на земя да бъде оптимална, така че да спечелите от нея, а не да загубите. Оптималната употреба на парцели се крие в това да свържеш точните продавачи с точните купувачи, а Фортън съумяват това благодарение на добрите си партньорства в бизнеса с инвеститори, предприемачи, продавачи на земя и ползватели на бъдещите проекти.

Консултантите в този бизнес трябва да са запознати много добре с различни типове инвеститори, чиито интереси са разнообразни. Трябва да имат допир с различни индустрии в страната, техни представители. Общо казано трябва да познават различни типове купувачи, продавачи и инвеститори в корпоративния сектор. Само по този начин ще се реализират сделки с реален потенциал за печалба по покупката или продажбата на парцели. Най-голяма печалба в сектора със сделки с парцели се постига когато – са изпълнени стремежите на продавача, купувача на земя, инвеститора, бъдещият ползвател на сградата и всички по веригата най-общо. Подобен род сложни сделки са специалност на бизнес консултантите от Фортън, затова посетете страницата им онлайн www.cwforton.com още днес и станете печеливш инвеститор и предприемач в сделките си с парцели!