Полезно

Грундиране с битум при хидроизолация

grundirane-bitumГрундирането на основите, преди полагане на каквато и да е хидроизолация е задължителна част от подготовката. Както при всяка дейност, така и при изграждането на влагозащита, подготовката определя качеството на резултатите и тяхната дълготрайност. При изграждане на различни хидроизолационни системи задължително се нанася битумен грунд. За да разберем целта на това действие, трябва да се запознаем с грунда, като материал.

Битумният грунд представлява течна леплива маса, която обикновено е с тъмен цвят. Макар и наричан битумен, грундът е съставен не само от битум, но и от различни по състав и свойства компоненти. В неговото съдържание са включени различни добавки и подобрители, наред със специфични разредители, които повишават неколкократно адхезията на битумните изолационни материали към основи от всякакъв тип.

Битумният грунд има висока еластичност и може да се полага както студен, така и горещ, като за целта могат да се използват валяк, четка или специална пръскачка за вискозни течности. След нанасяне на грунда се налага той да изсъхне за не по-малко от 3-4 часа, преди да се пристъпи към следващите дейности по изпълнение на хидроизолацията.

Защо е важно да се грундират основите?

Тъй като хидроизолационните материали се полагат върху различни по вид и свойства основи, то върху тях трябва да се осигури оптимална възможност за плътно залепване на влагозащитните материали. Според специалистите от Атек 1 най-добра възможност за добра адхезия между основа и хидроизолация дава битумният грунд.

След изсъхване, битумният грунд осигурява оптимална контактна повърхност, върху която с лекота могат да се полагат хидроизолации от всякакъв тип, като: битумни мембрани, битумна обмазана хидроизолация, битумна паста, лепила, бои и други. Върху предварително грундирана основа могат да се използват всички методи на изпълнение на хидроизолацията – студено/горещо полагане и лепене със специални лепила.

Как се извършва грундирането?

Грундирането може да бъде изпълнено по няколко начина, както вече уточнихме. То може да става с помощта на четка с мек косъм, валяк или пръскачка за вискозни течности, като методът се избира в зависимост от предпочитанията на изпълнителя и условията, в които се работи. Продуктите с високо съдържание на разтворители не бива да се използват в затворени помещения и най-вече да се нанасят с опръскване.

Основата, върху която ще бъде нанесен грундът трябва да бъде абсолютно чиста, гладка и суха. В много случаи се прави предварителна заглаждаща замазка, която цели да придаде наклон на помещението, така че водите да се отвеждат навреме към отводнителната система. Изключително необходимо е основата да бъде абсолютно чиста от масла, мазнини и други субстанции със способност да разреждат битумния грунд.

Как да предпазим грундираната повърхност?

Тъй като битумният грунд няма високата устойчивост и издържливост на мембраните и другите битумни продукти, той трябва да бъде максимално защитен, за да се избегне компрометирането на адхезията и по този начин да се влоши качеството на хидроизолацията. Сред основните правила при грундиране с битумен грунд са:

  • Грундираната повърхност не бива да бъде мокрена по никакъв начин. Тя трябва да бъде предпазена от дъждовна или течаща вода, поне 24 часа след полагане на грунда.
  • Избягвайте грундиране с битумен грунд в студени и влажни дни. Планирайте внимателно времето за изпълнение на хидроизолацията, като на подготовката отделите особено внимание.
  • Не полагайте битумен грунд при температури на въздуха и основата по-ниски от +5˚С. Това ще затрудни неговото полагане, тъй като ще го втвърди и направи негоден за употреба.
  • Желателно е, непосредствено след изсъхване на грунда да се пристъпи към изпълнение на хидроизолацията, за да се избегне замърсяване на грундираната повърхност с прах и строителни отпадъци.
  • Битумът в течна форма може да бъде нанасян върху стени, подове, покривни конструкции, бетонни основи и други конструктивни елементи на сградата.
  • Битумният грунд може да се полага върху съществуваща хидроизолация, като предварително се отстранят всички нездрави участъци и пластове със слаба механична устойчивост.