Полезно

Биогаз инсталации – промишлени и импровизирани

bioПървата документирана биогаз инсталация е построена в Бомбе, Индия в 1859 година. В 1930 година биогаз се използва във Великобритания за улично осветление.

Съществуват промишлени и импровизирани биогаз инсталации. Промишлените биогаз инсталации се отличават от импровизираните с наличието на механизация, отоплителни системи, хомогенизация, автоматизация. Най-разпространеният промишлен метод е анаеробното разграждане на биомасата.

Добрите биогаз инсталации трябва да имат следните елементи: бункер за зареждане на суровината, водонагревателен котел, реактор, предпазен клапан, воден затвор, електроконтактен манометър, компресор, приемник, склад за биоторовете, отвеждаща тръба за товарене на транспорт, газов контейнер, газов редуктор, разбъркващо устройство. Системата за безопасност се поддържа чрез уредите за контрол, контролно – измервателни прибори и автоматика с визуализация.

Биомасата ( отпадъчна или зелена маса ) периодично се подава в реактора. Реакторът представлява отоплен резервоар, оборудван с бъркалки ( миксери ). Промишлените резервоари са направени обикновено от железобетон или стомана с покритие. В реактора живеят полезни бактерии, които се хранят с биомасата. Продукт от жизнената им дейност е биогаз. За поддържане жизнената дейност на бактериите трябва да се подава непрекъснато суровина, да се загрява до 35- 38о С и периодично да се разбърква. Образувания биогаз се складира в хранилище, после преминава през система на пречистване и се подава на потребителите ( котел или електрогенератор ). Реакторът работи без достъп на въздух, херметически затворен и безопасен.

Факторите, влияещи на разграждането на биомасата са: температура, влажност, ниво на рН, съотношение С : N : P, едрината на суровината, честотата на подаване на биомасата, забавящи или ускоряващи добавки.

Температурата оказва влияние върху развитието на бактериите. Така например метаногенните организми проявяват своята дейност в пределите на 0 – 70о С. Ако температурата е по-висока те умират, а при минусова – прекратяват своята жизнена дейност.

Едрината на субстрата е един от определящите фактори. Колкото са по-дребни частиците, толкова по-добре. Бактериите по-лесно и по-бързо разграждат биомасата. Освен това по-добре се хомогенизират и подгряват без образуване на плаваща кора или седименти. Нарязаната суровина оказва влияние върху количеството произведен газ чрез продължителността на периода на разграждане. За да е по-кратък периода на разлагане, то трябва да е нарязан материала.

Биогаз инсталации могат да бъдат монтирани като пречиствателни съоръжения на животновъдни ферми, птицезаводи, месокомбинати, захарни заводи, винарни и други.

Сред промишлено развитите страни водещо място в производството и използването на биогаз по относителни показатели принадлежи на Дания. По абсолютни показатели за броя на средни и големи биогаз инсталации на първо място е Германия. В Западна Европа не по-малко от половината от всички птицеферми се отопляват с биогаз.