Полезно

Безинерционни риболовни макари и техните свойства

A picture of man in cap, sunglasses and vest standing in shallow and looking at fly rod. He is using non-inertial reel. Guy is concentrated

Първоначалното предназначение на риболовната макара е било просто съхранение на влакното. С течение на времето, това специфично устройство се превръща в неразделна част от риболова, служейки за повеждане и изваждане на рибата. Макарата е ключов детайл на риболовното оборудване. Такава с отлично качество и на изключително изгодна цена можете да закупите от онлайн магазин Рибарчето. Кой вид да изберете? Следващите редове може би ще ви помогнат в тази посока.

Какво представляват безинерционните макари и какви са техните свойства?

Днес съществуват различни видове риболовни макари, различаващи се помежду си като структурни характеристики и съответно според спецификата на тяхното приложение. В зависимост от конструктивните им характеристики, макарите се делят на три основни вида – безинерционни, инерционни и мултипликаторни. Последният вариант е един вид инерционна макара, но с много по-сложен дизайн.

Най-често използвани са безинерционните макари. Обикновените инерционни варианти отстъпват по качества на мултипликаторите, за които са характерни многофункционалните свойства. Това обуславя и относително високата им цена, която, предвид множеството начини на използване е напълно оправдана според болшинството любители на риболова.

Характерни за безинерционната макара са универсалните ѝ свойства, което доведе до максимално широкото ѝ използване. Нейното устройство е такова, че по време на замятане, влакното не изпитва никакво съпротивление (от тук и нейното наименование), което позволява да се постигне по-голямо разстояние при хвърляне на стръвта.

Сложността на конструкцията на въпросната разновидност изисква постоянна поддръжка, за да може съответният продукт да запази функционалността, заложена от производителя за възможно най-дълго време. Обикновено са достатъчни 1-2 рутинни почиствания и инспекции на сезон.

Говорейки за устройството на безинерционната макара, е важно да се спомене един ключов неин детайл, какъвто е шпулът. Той има цилиндрична форма и е предназначен за полагане на самото риболовно влакно. Закрепен на съответното изделие, шпулът не се явява въртяща се част. При хвърляне влакното преминава свободно през пръстени, което елиминира наличието на съпротивление при отвиване.

За да се предотврати изпадането на линията от шпула, е осигурен водач. Носът и направляващият пръстен са основните елементи на конструкцията. Шпулът и фрикциона оказват непосредствено влияние на избора на „безинерционка”. Неговият размер и количеството влакно, което ще може да се вмести, са други фактори, формиращи избора.

Друга особеност, характерна за безинерционните макари е фрикционната спирачка или просто фрикцион. Той е предназначен да предотвратява скъсване на влакното, в случай че на куката се хване голям екземпляр. Фрикционната спирачка регулира напрежението на линията, след надвишаване на което плавно ще спусне риболовното влакно от шпула.

По този начин, ако рибата е твърде голяма и има риск да прекъсне линията по време на дръпването, тогава фрикционният механизъм ще предотврати това и ще запази улова и приспособленията непокътнати. Всеки участък от влакната има своя собствена якост на опън и е желателно силата на натоварване върху тях да не надвишава 2/3 от тази стойност.

Онлайн магазин Рибарчето ще ви снабди с перфектната за вашите цели и нужди безинерционна макара на словашката марка DELPHIN. В каталога на магазина са представени най-добрите модели от сериите: NORD, TEKNA, AMBER, ANARCHY, отличаващи се с високо качество на сглобката и карбонови детайли за риболов в солени и сладки води.